Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.

Во случај на враќање на роба или поврат на средства на купувач кој претходно платил со платежна картичка, а без оглед на причината за враќање, Нени компани ДООЕЛ Скопје има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво преку VISA, EC/MC, Maestro или DINERS, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката

Производите купени онлајн на cityfashion.mk се заменуваат исклучиво онлајн со достава, а не во продавниците CITY FASHION.
Целокупната процедура за замена на производ или рефундација може да трае до 15 работни дена. Во однос на замените, поради актуелната ситуација со Ковид – 19, рокот на истите може да се продолжи.

Процедурата за замена е следна: откако ќе го добиете производот и ќе воочите дека истиот не одговара, односно сакате да го замените за друг број, испраќате мејл на online@cityfashion.mk. Откако ќе го добиеме мејлот, замената се прави системски за саканиот број по што се известува курирска служба од Ваша страна и на Ваш трошок да го подигне првичниот производ и штом истиот се врати во продавница, доставувачите подоцна Ви го носат новиот производ со трошок за достава на Ваша сметка.

Доколку постои разлика во цената за заменскиот производ, пониска или повисока, разликата од наша страна се исплатува на Вашата трансакциска сметка, додека разликата од Ваша страна се наплатува со доставата на заменскиот производ во готово.