Кариера

НЕНИ КОМПАНИ претставува современа, независна и пазарно ориентирана компанија која посветува значајно внимание на своите човечки ресурси, третирајќи ги како најзначаен фактор за успехот.

Инвестирањето во човечките ресурси, вложувањето во тимската работа и стручна едукација за нивен континуиран развој и унапредување на кариерата, претставува еден од клучните приоритети на нашата компанија.

Затоа, доколку сакате да станете дел од тимот на НЕНИ КОМПАНИ, а воедно сте подготвени за динамична работа во пријатна средина, ја очекуваме Вашата апликација за работа.

Сите апликации се регистрираат во нашата база на заинтересирани потенцијални вработени и согласно нашите потреби од конкретен профил, истите ќе бидат поканети на интервју.

Напомена: Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на Вашата апликација за работа за потребите нa Нени Компани, согласни сте Вашите лични податоци да бидат користени во процесот на селекција на кадри. Нени Компани гарантира дека освен за наведениот случај, Вашите лични податоци нема да бидат користени за ниту една друга цел ниту, пак, достапни на трети лица.

Аплицирај за позицијата: