КАКО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА CITY FASHION КЛУБОТ ЗА ЛОЈАЛНИ КУПУВАЧИ?

Ова е постапката како да се зачлените во CITY FASHION КЛУБОТ ЗА ЛОЈАЛНИ КУПУВАЧИ:

 1. Пополнување на апликацијата за членство и изјава за согласност за користење на на личните податоци во некоја од нашите продавници CITY FASHION.
  По пополнувањето на апликацијата Вашите податоци се обработуваат и се креира вашиот профил во нашиот систем. При сите пазарења од нашите продавници, вклучително и нашата онлајн продавница треба да го користите вашиот профил (Име, Презиме, Телефон и Е-маил) за да остварените трансакции се регистрираат на вашиот профил. Од Вашиот профил во секое време ќе можете да го видите балансот (сумата) на остварени купо-продажни трансакции во тековната година изразен во денари.
 2. Креирајте профил во полето РЕГИСТРИРАЈ СЕ на нашата веб страна https://cityfashion.mk/my-account
  Пред да направите нарачка прво најавете се во Вашиот профил, па потоа направете ја нарачката.
  На профилот на членот се евидентираат сите остварени купо-продажни трансакции во кој било продажен салон или на онлајн продавницата CITYFASHION.MK
  Доколку купувате само преку онлјан продавницата доволно е само да се регистрирате со свој профил на веб страната. (точка 2)

Ова е листата на продажни салони на CITY FASHION:

 1. CITY FASHION WOMAN, Скопје, City Mall 1ви кат, ул. Љубљанска Тел. +389 75 205 134
 2. CITY FASHION, Скопје, City Mall 1ви кат, ул. Љубљанска Тел. +389 72 222 109
 3. CITY FASHION (PIERRE CARDIN), Скопје, ГТЦ приземје, +389 72 214 122
 4. CITY FASHION (OUTLET), Скопје, ТЦ Беверли Хилс, +389 78 212 097
 5. CITY FASHION WOMAN (OUTLET), Скопје, ТЦ Беверли Хилс, +389 75 261 654
 6. CITY FASHION WEB www.cityfashion.mk 

Еден член треба да има еден профил и сите купо-продажни трансакции да ги прави од истиот профил. Спојување на профили заради собирање на трансакции нема да биде возможно, дури и да се работи за истата личност!! Затоа препорачуваме секој член да отвори само еден профил и да пазари исклучиво од него.

Одредени членови кои во една календарска година ќе направат купо-продажни трансакции во износ поголем од 60.000ден ќе се стекнат со право да добијат CITY FASHION КЛУБ КАРТИЧКА ЗА ЛОЈАЛНОСТ, која ќе им овозможи пазарења на одредени производи со одреден попуст во тековната и наредната календарска година.

ШТО ПРЕТСТАВУВА CITY FASHION КЛУБ КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛНОСТ?

Сакајќи да им се заблагодариме, да ги препознаеме и да ги наградиме нашите најлојални купувачи кои редовно купуваат производи од нашите продавници, CITY FASHION создаде систем за препознавање, следење и наградување на таквите купувачи преку издавање на CITY FASHION КЛУБ КАРТИЧКИ ЗА ЛОЈАЛНИ КУПУВАЧИ кои овозможуваат купување на одредени производи со одреден попуст.
Сопственик на CITY FASHION КЛУБ КАРТИЧКА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ може да стане секое полнолетно физичко лице со остварени купо-продажни трансакции во продавниците CITY FASHION или CITYFASHION.MK во износ од минимум 30.000ден или повеќе во текот на една календарска година.
CITY FASHION КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ се добива бесплатно, односно, CITY FASHION не наплаќа никаков паричен надомест за издавање на CITY FASHION КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ.

КОРИСТЕЊЕ НА CITY FASHION КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ И ПРАВОТО НА ОДРЕДЕН ПОПУСТ

Користете ја CITY FASHION КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ СО ОДРЕДЕН ПОПУСТ во следните продажни салони:
1. CITY FASHION, Скопје, City Mall 1ви кат, ул. Љубљанска Тел. +389 72 222 109

2. CITY FASHION WOMAN, Скопје, City Mall 1ви кат, ул. Љубљанска Тел. +389 75 205 134

3. CITY FASHION (PIERRE CARDIN), Скопје, ГТЦ приземје, +389 72 214 122

4. CITY FASHION WEB www.cityfashion.mk 
Попустот кој членот го има како лојален купувач може да се користи исклучиво при купување на производи кои се со редовна цена и кои не се претходно вклучени во одредена промоција, сезонски попуст или акциски попуст.
Заради технички причини користењето на попустот како лојални купувачи не е возможно директно со влез на страната и правење нарачка. Туку, треба претходно да испратите е-маил до online@cityfashion.mk во кој ќе наведете име и презиме и побарате купон кон со кој ќе го остварите Вашиот попуст како лојални купувачи на City Fashion. Нашите оператори ќе го проверат Вашиот статус во системот и доколку е така ќе Ви испратат купон код со кој ќе Ви биде овозможен попуст при следната Ваша нарачка. Само имателот на попустот, лично, може да го користи тој купон при онлјан нарачките.


Попустот кој членот го има како лојален купувач НЕ МОЖЕ да го користи при купување на производи од:

 1. CITY FASHION (OUTLET), Скопје, ТЦ Беверли Хилс, +389 78 212 097.
 2. CITY FASHION WOMAN (OUTLET), Скопје, ТЦ Беверли Хилс, +389 75 261 654

Но, износите од остварените купо-продажни трансакции направени во овие две продавници влегуваат во вкупниот баланс на остварени трансакции во профилот на членот на клубот.

Како се користи попустот?

 1. Во продажните салони:
  Пред наплатата на производот или производите, известете го продажниот асистент/касиер дека поседувате CITY FASHION КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ и приложете ја на увид, за сумата од остварената купо-продажна трансакција да биде регистрирана на профилот на членот-сопственик на Картичката. Користењето на попуст е возможно ИСКЛУЧИВО со презентирање на оргиналната CITY FASHION КАРТИЧКА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ.

Извршените купо-продажни трансакции каде не е приложена CITY FASHION КАРТИЧКА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ, нема да бидат регистрирани во профилот на ниеден купувач.

2. Во онлајн продавницата:
Заради технички причини користењето на попустот како лојални купувачи не е возможно директно со влез на страната и правење нарачка. Туку, треба претходно да испратите е-маил до online@cityfashion.mk во кој ќе наведете име и презиме и побарате купон кон со кој ќе го остварите Вашиот попуст како лојални купувачи на City Fashion. Нашите оператори ќе го проверат Вашиот статус во системот и доколку е така ќе Ви испратат купон код со кој ќе Ви биде овозможен попуст при следната Ваша нарачка. Само имателот на попустот, лично, може да го користи тој купон при онлјан нарачките.
Сите нарачки во онлајн продавницата правете ги со влез во Вашиот креиран профил доколку сакате таа трансакција да Ви биде пресметана во вкупниот промет.
Извршените купо-продажни трансакции надвор од личниот профил на веб страната нема да бидат регистрирани во профилот на ниеден купувач.

CITY FASHION КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ се користи лично од сопственикот на картичката!!!
Сопственикот на CITY FASHION КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛЕН КУПУВАЧ е должен да не извести доколку истата ја изгуби.

СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА ПОПУСТ

Сите регистрирани купо-продажни трансакции се изразени во денари.

Состојбата на вкупните трансакции се следи во периоди – Календарски години:

– од 01.01.2021 до 31.12.2021г

– од 01.01.2022 до 31.12.2022г ,  итн.

Остварени трансакции во една календарска година од 0 до 30.000ден. – попуст 0%
Остварени трансакции во една календарска година од 30.001 до 60.000ден. – попуст 5%
Остварени трансакции во една календарска година од 60.001 до 150.000ден. – попуст -10%
Остварени трансакции во една календарска година од 150.001 до 250.000ден. – попуст -15%
Остварени трансакции во една календарска година над 250.001 – попуст -20%

Попустот стекнат во една календарска година се користи до крајот на таа календарска година и во наредната календарска година.
На пример: Во 2019год. вкупната сума од трансакциите надминала 60.000ден и членот се стекнал со попуст од -10%. Тој може да го користи тој попуст во тековната календарска 2019 година и во наредната 2020год. Доколку до крајот на 2019год., заклучно со 31.12.2019, вкупната сума на трансакции надмине 150.000ден. тој се стекнува со попуст од -15% кој може да го користи и во тековната 2019 и во наредната 2020г. Од 01.01.2020г. трансакциите од претходната 2019г се бришат а се смеетаат само трансакциите од 2020г. Остварените трансакции од 2020г. го одредуваат квалификувањето за попуст за наредната 2021г. Доколку вкупната сума на трансакциите во 2020г. е меѓу 60.000ден и 150.000ден. во 2021г членот ќе има попуст од -10%, а доколку е меѓу 0 и 60.000ден. членот нема да има попуст во 2021г.

Попустот важи за купување на производи кои се со регуларни малопродажни цени и не се на некаков друг промотивен, акциски или сезонски попуст. Попустот добиен од членството во клубот на лојални купувачи на CITY FASHION не се додава или собира со други тековни попусти на производи.

ОГРАНИЧУВАЊА

CITY FASHION го задржува правото да не додели попуст доколку се утврди дека се повредени правилата и условите за стекнување на попуст од страна на членот на клубот на лојални купувачи.

CITY FASHION го задржува правото да одбие секое идно барање за членство во овој или било кој друг клуб за лојалност на CITY FASHION на лице за кое било утврдено дека направило измама или на друг начин ги повредило или злоупотребило правилата и условите за членство во клубот.